Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě i-rollup.cz.

Odesláním objednávky kupující bezpodmínečně přijímá obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi předem seznámil. Odesláním objednávky se zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky.

Prodávající
Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu i-rollup.cz, kterým je společnost Plotbase s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45 674 515, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, Vložka číslo: 66950 / B.
Prodávající je plátcem DPH.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

Kupující
Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala objednávku zpracovanou systémem e-shopu i-rollup.cz, nebo prostřednictvím e-mailu.

Zboží
Zbožím
se rozumí všechny produkty uvedené na stránkách e-shopu i-rollup.cz.

Objednávka
Objednávkou se rozumí elektronický formulář (nebo objednávka přes e-mail), obsahující seznam objednaného zboží z nabídky eshopu i-rollup.cz. Kupující závazně potvrzuje svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Na emailovou adresu, kterou kupující zadal při objednávce, mu bude obratem zasláno potvrzení objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží. Objednávka musí být zrušena výhradně emailem na emailové adrese plotbase@plotbase.cz.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet nebo zaslána na adresu do 7 kalendářních dnů.

Vrácení zboží

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se nevztahuje při osobním převzetí zboží na adrese provozu, pokud je tento zakoupen přímo, bez předchozí objednávky.
 2. Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:
 • záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu, resp. adresou pro vrácení peněz
 • zboží, pokud je již převzatý, zašle kupující na adresu prodávajícího
 • zboží nesmí být poškozené
 • ke zboží musí být přiložen dokladu o koupi
 • zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku
 1. Při splnění výše uvedených podmínek vrátí prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího nebo zasláním na jeho adresu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení zboží. Při nesplnění některé z podmínek bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.

Platební podmínky

Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Dobírkou – hotovost přebírá od zákazníka dopravce
 • CardPay (platba přes virtuální POS terminál Tatra banky. Můžete zaplatit kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použít lze uvedené karty vydané jakoukoliv bankovní institucí)
 • bankovním převodem – předfaktura

Při nákupu nad 5000 Kč a způsobu dodání zboží na dobírku nebo při osobním odběru, může prodávající požadovat od kupujícího zaplacení zálohy na účet prodávajícího, a to do 70% z celkové ceny objednávky.

Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá.

Dodací podmínky

Kupujúci má možnosť výberu z nasledovných možností:

 1. Osobní převzetí zboží přes HeurekaPoint (Uloženka.cz)
 2. Zboží bude zasíláno prostřednictvím kurýrní společnosti. Prodávající k hodnotě zboží účtuje poplatek následovně:
  do hodnoty objednávky 1500 Kč bez DPH (1815 Kč s DPH) je účtováno dopravné 125 Kč bez DPH (151 Kč s DPH)
  nad hodnotu objednávky 1500 Kč bez DPH (1815 Kč s DPH) je dopravné ZDARMA

Místem plnění objednávky se rozumí adresa, kterou kupující uvedl v objednávce zboží.

Výroba objednaného zboží je realizována v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a výrobních možností prodávajícího. Dodací doba je obvykle do 3-8 pracovních dnů od jejího potvrzení. Přesná doba výroby a dodání je vždy uvedena na stránce konkrétního produktu. V případě, že si kupující zvolí možnost expresního vyhotovení, doba vyhotovení je následující prac. den. K době vyhotovení je třeba připočítat dobu dodání zboží kurýrní společností, zboží je zpravidla doručeno následující prac. den od odeslání. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

Při odmítnutí převzetí objednaného zboží, který plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit částku prokazatelných nákladů spojených se zasláním zboží.

Záruční podmínky
Na celý sortiment poskytujeme záruční lhůtu 24 až 72 měsíců. Přesná záruční lhůta je uvedena u každého produktu. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem.

Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

Reklamaci je nutné poslat e-mailem na adresu plotbase@plotbase.cz spolu s popisem chyby a fotodokumentací. V případě, že kupující vrací poškozené zboží, musí ho vrátit kompletní tak, jak jej převzal.

Reklamace zboží poškozeného při přepravě (doručování kurýrem) – nutno udělat fotofokumentaci podle návodu v tomto dokumentu: NÁVOD JAK NAFOTIT POŠKOZENOU ZÁSILKU. Pokud nebudou s reklamací dodány všechny požadované fotky podle návodu, nelze poškozené zboží při přepravě reklamovat. Fotodokumentaci je nutné poslat do 48 hodin od doručení zboží.

Náklady na dopravu ke prodávajícímu a zpět ke kupujícímu hradí prodávající. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, zpravidla v průběhu 48-72 hodin.

Informace o průběhu vyřizování reklamace jsou zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce reklamovaného zboží. Pokud kupující vyžaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

Prodejce neodpovídá za vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Ochrana osobních údajů
Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa a v některých případech telefon pro kontakt doručovatele se zákazníkem.)

Údaje slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.

Tyto VOP jsou platné od 1.1.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.